Systemuppdateringar

2022-02-08
Förbättringar och nya funktioner
Nya funktioner har tillkommit och förbättringar har skett. Några exempel på detta är att:
 • Nu kan du enkelt ringa direkt från en telefonlista i dokumentmodulen genom ett knapptryck på telefonnumret.
 • Personliga dokument kan läggas upp i dokumentmodulen, t.ex. trucktillstånd och truckkort
 • Möjlighet att lägga upp fordonsdokument (t.ex. besiktningsbevis och instruktionsböcker på bakavlyftare)

2021-12-14
Förbättringar och nya funktioner
Nya funktioner har tillkommit och förbättringar har skett. Några exempel på detta är att:
 • Man kan få återkoppling via mail på mobilloggars detaljer, inkl. bilder
 • Appen visar kontinuerligt vem som är inloggad
 • Man kan specificera om dokument och/eller dokumentgrupper ska visas för specifika anställda eller anställningstyper.

2021-11-22
Nya funktioner och korrigeringar/adderingar
En mängd nya funktioner är på plats och korrigeringar/adderingar har gjorts.
Bl.a. kan man nu skapa service- och reparationsavtal med ekonomisk uppföljning och läsa in fakturor med reservdelar eller hela externa fakturor per fordon.

2021-03-10
Nya funktioner och gamla appen utfasad
Man kan nu lägga till arbetsschema och exportera tidsrapport till Hogia lön och TransPA.
Vi har även fasat ut den gamla appen och den nya appen ersätter. Hör av er om ni behöver hjälp.

2021-01-13
Förbättringar
En mängd nya funktioner och förbättringar har gjorts i tidsrapporteringen från appen och tidsredovisningen i webbsystemet.

2020-10-21
Nya funktioner
En rad nya funktioner har nu kommit på plats:
 • Nu är det möjligt att registrera flera kostnader och arbeten på samma ärende.
 • Tidsrapporteringen har förbättrats
 • Möjlighet att starta jobb och automatiskt logga tid i både tidsrapporteringen och kostnaden på ett ärende.

2020-03-04
PREEM
Nu kan du genomföra bränsleuppföljningen med Cost Stop PREEM. Kontakta PREEM för mer information.

2020-02-26
Säkerhet
Nu är Cost Stop säkert! All kommunikation är krypterad och vi har installerat https på tjänsten.

2019-06-18
Nya funktioner och korrigeringar
Idag gjordes en uppdatering med en rad justeringar och förbättringar
 • Det är nu möiligt att dölja kolumner för startsidan under Administration > Användare > Användare...
 • Nu kan man redigera texten på beskrivning under klarmarkera.
 • Fixade ett fel som gjorde att man inte kunde planera en rad.
 • Fixade ett fel som orsakade att man inte kunde ha enter-slag under reploggen och beskrivning
2019-04-17
Förbättringar och korrigeringar
Den senaste uppdateringen innehåller en rad förbättringar och korrigeringar kring Transics och Bränsleförbrukning.

2019-03-22
Nu kan man se en summering i reploggen för arbete, material och totalsumma.
 • Fixade ett fel som gjorde att när man exporterar en excelfil så kan man inte markera rader och se en summa över de.
De är nu möjligt att få en notis när en Checklista eller en Felanmälan görs.

2019-03-09
Nytt utseende för Följesedel, nu kan du få notiser i din mail inkorg.
Ett helt nytt utseende för Följesedel rapporten, du kan välja din egen logotyp som sedan kommer up i rapport utskriften.
Nu är det möjligt att få en notis när en Checklista eller en Felanmälan görs.
2018-08-18
Checklistor får stöd för bilder
Modulen för Checklistor har nu fått stöd för att bifoga bild tillsammans med kommentar när man hittar en avvikelse vid en tillsyn.

2018-05-30
Ny modul i appen: Rapportera service/reparationen
Appen har fått ytterliggare en ny modul på plats, nu finns möjligheten att rapportera in service och underhåll som sparas i en egen mobillogg.
 • Rapportera in såväl interna som externa serviceuppdrag
 • Dokumentera bl.a reservdelar och restid
 • Ta ut faktureringsunderlag för varje händelse

Ny funktion: Gruppering av bränsleförbrukning
Nu finns möjlighet att dela in enheter i bränslegrupper för att sedan ta ut statistik på hela grupper. T.ex kan alla miljöfordon grupperas och statistiken visar då vad dessa enheter förbrukar m.m.

2018-02-27
Klarmarkera
Reploggen har fått en uppdatering med följande nyheter:
 • Man kan numera markera flera rader i åtgärdslistan och klarmarkera dem samtidigt.
 • I reploggen ser man nu mer information om ärendet såsom ID, enhet och datum

2017-11-13
Tidsrapportering plus några små justeringar
Nu finns en första version av tidsrapporteringen på plats som en ny modul i Appen för Cost Stop.

Vi har även gjort några små justeringar i systemet:
 • Förtydligade att kryssrutan som finns under Registervård-Listtyper påverkar både vad som visas i åtgärdslistan och i statistiken.
 • Bytt namn på knappen 'Replogg/Signatur' till 'Klarmarkera'.
 • Bytt namn på knappen 'Fordonsdata' i åtgärdslistan till 'Enhet-/Objektdata'.
 • Lagt in efternamn på anmälare i mobilloggen för kör- och vilotider.

2017-10-26
Förbättringar
Idag gjordes en uppdatering med en rad små justeringar och förbättringar som gör systemet ännu mer stabilt.

2017-10-11
Ny inloggningssida!
Nu har vi uppdaterat inloggningssidan till Cost Stop så att den får ett mer modernt utseende. Vi har också gjort en rad justeringar och förbättringar som gör Cost Stop ännu mer stabilt och användarvänligt.

2017-09-28
Buggfixar och förbättringar
Buggfixar
- Korrigerade kolumnbredderna i Statistiken så att de är lite bredare.
- Tankenhet saknades tidigare i Mobillogg för Extern tankning
- Fixade en allvarlig bugg som tömde formuläret när man registrerade ett nytt ärende som innehöll valideringsfel.

2017-09-05
Buggfixar och förbättringar
Den senaste uppdateringen innehåller en rad buggfixar och systemförbättringar kring appen och mobilloggar.

2017-08-16
* Nya moduler i appen!
Nu finns två nya moduler tillgängliga i appen till Cost Stop
- Kör- och vilotider
- Extern tankning

2017-06-13
* Ny app!
Nu finns en helt ny app tillänglig med mängder av nya funktioner
- Rapportera ärenden
- Genomför dagliga kontroller / checklistor - Utför riskanalyser - M.m.
* Ny mobillogg för checklistor
En ny mobillogg för genomförda checklistor finns nu i Cost Stop.
* Mängder med förändringar och förbättringar
En mindre uppdatering görs just nu på servern. Den tar högst någon minut eller två men skulle ni bli utkastade så är det bara att försöka igen om några minuter.